Målet med verksamheten
Vårt främsta mål med verksamheten är att barnen tar ställning för drogfrihet och bevarande av demokratin samt engagerar sig i miljöfrågor och arbetar för internationell solidaritet. Sedan har vi såklart också som mål att verksamheten ska vara jättekul!

Alla ledare är alltid nyktra
Alla ledare har avlagt löfte att inte dricka alkohol eller använda droger. Genom att JUNIS har ganska många unga ledare så får barnen se att man inte måste börja dricka alkohol bara för att man till exempel börjar högstadiet. Många av ledarna går i gymnasiet men det finns alltid minst en vuxen med i all verksamhet och på discona är det alltid flera.

Medlemslöfte
JUNIS har ett medlemslöfte. Viktigt att veta om medlemslöftet är att det bara gäller så länge man själv vill ? det är absolut inte ett löfte för hela livet. Alla medlemmar i JUNIS som har fyllt tolv år ska avlägga medlemslöftet. De som ännu inte fyllt tolv får avlägga löftet om de vill.

Försäkring
Alla medlemmar i JUNIS är försäkrade på träffar och läger och på resorna till och från dessa. Mer information!

Personnummer
När ditt barn blir medlem i JUNIS så vill vi ha hela personnumret. Anledningen till detta är att det behövs för försäkringen och att vi måste kunna visa upp för våra bidragsgivare att medlemmarna verkligen finns.

Vad är IOGT-NTO?
IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation med över 46 000 medlemmar i drygt tusen lokalföreningar över hela landet. IOGT-NTOs vision är ett samhälle, en värld, där droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Läs mer på IOGT-NTOs hemsida: www.iogt.se 


 

Sidan uppdaterad 2012-04-10

   
   
  IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis, är en barnorganisation med över 12 000 medlemmar upp till 15 år. Vi har 200 föreningar i hela landet och 1300 ledare.

I Junis händer mycket. Vi sysslar med teater, film, läger, disco, pyssel, cirkus, sport, utflykter, bakning och mycket mer! All verksamhet bygger på Junis grundsatser: demokrati, solidaritet och nykterhet.

 
Besöksadress:
Gammelgårdsvägen 38
Telefon: 08 – 672 60 70
Fax: 08 – 672 60 01
E-postadress: info@junis.org

Postadress:
IOGT-NTOs Juniorförbund
Box 12825
112 97 STOCKHOLM
www.junis.org